ඔන්ලයින් ගෙන්වන භාණ්ඩවලටත් බද්දක් ?

ඔන්ලයින් වෙළදාම විධිමත්ව යාමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති රාමු සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බව වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් අද (20) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව සහ පුද්ගලික අංශයේ මෙම විෂය පිළිබද දැනුම සහිත කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි වෙළද අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී ඊට බදු අයවීමක් සිදු නොවන නමුත් දේශීය නිෂ්පාදකයන් හට විවිධ බදු ගෙවීමට සිදු වීමෙන් ඔවුන් අධෛර්‍යමත් වීමක් සිදුවන බැවින් ඒ සදහා යම්කිසි බදු ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට අවධානය යොමු කරන්නේදැයි මුසම්මිල් මහතා විමසා සිටියා.

ඊට පිළිතුරු දෙමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අදාල විද්වත් කමිටුව විසින් එම බදුකරණ ක්‍රියාවලියත් සලකා බලමින් සිටින බවයි.

News 19