පෙසප මාධ්‍ය හමුවට බුද්ධි නිලධාරීන් එයි (VIDEO)

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවකට බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු පැමිණි බව එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ පවසනවා.

 

මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු දැක්වූ අදහස් පහතින්,