ශ්‍රී ලංකාව විදේශ විනිමය, ආර්ථික අර්බුදයක හිර වෙලා ඉන්නේ - රනිල්

අද වනවිට ශ්‍රී ලංකාව විදේශ විනිමය, ආර්ථික අර්බුදයක හිර වී සිටින බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ලංකාවේ මූල්‍ය අර්බුධයේ තත්වය සහ මෙරට අනාගතය ගැන ඔහු සිදුකළ හෙළිදරව්ව පහතින්,