හොදටම කරලා තියෙන වැඩවලට එකතුවුණ සුපිරි වැඩේ ගැන චමීර කියයි (VIDEO)

"යට ඇඳුම් සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ බවට පත් කරන සුපිරිම වැඩේ කළේ සර්ගේ ආණ්ඩුව"

යැයි එක්සත් පුරවැසි සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු චමීර පෙරේරා පවසනවා.

ඔහුගේ සම්පූර්ණ කතාව පහතින්,