"බඩට ලුණු කැඳ පු*ට විල්ලුද ? සංදර්ශන වැඩක් නැහැ පස්ස හෙළුවෙන්" -සරත් ෆොන්සේකා (VIDEO)

ජනතාවට කන්න බොන්න නැති අවස්ථාවක සංදර්ශන පවත්වන වත්මන් ආණ්ඩුව හැසිරෙන්නේ මොනරෙක් විදියට බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු

මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා පවසනවා.

ඔහු අද (20) පාර්ලිමේන්තුවේ දී කළ සම්පුර්න කතාව පහතින්,