පොහොර දෙනවද? සාගතයකට මුහුණ දෙනවා ද ? (VIDEO)

පොහොර ගෙනත් දෙනවද සාගතයකට මුහුණ දෙනවා ද යන්න ආණ්ඩුව තීරණය කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ක්‍රියාකරු වසන්ත

සමරසිංහ පවසනවා.

මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේ කියා සිටියේ ය.